ph4_logo
   

 

   Miljodiplommiljobas.png

    

RBK.png

 svenskventilation.png

Mögel,damm,bakterier i din ventilation?

Vägen till en god hälsa KOMMER genom ditt ventIlationssystem

Vet du vad som kan finnas i ditt ventilationssystem ? - Vi vet !

Vi änvänder Sempore-metoden som används för att upptäcka mögel-, bakterie-, fiber- och dammförekomst i ventilationssystemet eller i rumsluften, vilket gör metoden särskilt lämpad som kriterie för kvalitetssäkring av tilluften.

Den kan användas för sökning av läckage i ventilationssystemet, skada eller nedsmutsning av filtret och som kontroll efter kanalrensning. Även mögeltillväxt på grund av fuktskada i byggmaterialet kan avslöjas.

Som snabb- och enkel miljödiagnostik metod utgör den ett värdefullt hjälpmedel i kampen mot astma- och allergiökningen i samhället. Många tillämpningar finns även inom arbetsmiljöområdet och särskilt inom yrkesverksamhet där alstring av fibrer som t.ex. asbest och damm förekommer.

Enkel luftprovtagning

De filterinstallationer som finns på de flesta ventilationssystem är av sådan typ att de förmår att stoppa de stora partiklar som finns i luften som t.ex. pollen, men släpper igenom de minsta partiklarna.

De filterinstallationer som finns på de flesta ventilationssystem är av sådan typ att de förmår att stoppa de stora partiklar som finns i luften som t.ex. pollen, men släpper igenom de minsta partiklarna.

  1. Pollenkorn med allergiframkallande partiklar kommer in i anläggningen.
  2. Pollenkorn fastnar i filtret ...
  3. .. men de farliga partiklarna fortsätter förbi filtret och vidare in i ventilations-systemet.

Läs mer»

Analysen

Rolf Nybom, forskningsingenjör på Wallenberglaboratoriet har gjort pionjärinsatser inom allergiforskningen.

Tack vare Sempore-metodens enkelhet och noggranhet kan man på ett unikt sätt belysa och lokalisera de bakomliggande orsakerna till astma och allergireaktioner

 

Copyright Inair AB 2018, all rights reserved | Page last changed :2010-04-16