ph4_logo
   

 
Hem Om Inair Våra Policys Våra Tjänster BAS-P och BAS-U Miljödiplomering Video om dålig luft Referensobjekt Nyttiga länkar Galleri Kontakt Tipsa en Kollega Login

   Miljodiplommiljobas.png

    

RBK.png

 svenskventilation.png

ph4_image_text

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Vi har utbildade Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-P och BAS-U

Arbetsmiljölagen pekar tydligt ut byggherrens arbetsmiljöansvar. Som Byggherre är du alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare.

Syftet är dels att redan i planering- och projekteringsarbetet skapa rätt förutsättningar för att arbetsmiljön följer gällande lagar och regler och dels följa upp och hantera arbetsmiljöfrågor för att minimera risker, belastningsskador och antalet olyckor under ”produktionsfasen”.

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS), kan delas in i två kategorier:

  • BAS-P = byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
  • BAS-U = byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet

Inair har Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-P och BAS-U med godkänd utbildning.

En BAS-P och BAS-U skall ha grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och vissa uppräknade föreskrifter är exempel på vad som kan behövas enligt de allmänna råden i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete. Bland föreskrifterna är de om byggnads- och anläggningsarbete centrala.

Byggarbetsmiljösamordnaren skall ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Krav på godkänd utbildning av byggarbetsmiljösamordnare träder i kraft den 1 januari 2011, Inair har utbildade Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-P och BAS-U som uppfyller detta krav.

BAM - Bättre Arbetsmiljö

För att stärka Inairs bredd ytterligare inom Arbetsmiljö är vi även utbildade enligt BAM, utbildningen för Bättre ArbetsMiljö. Utbildningen Bättre arbetsmiljö är producerad av arbetsgivare och arbetstagare.

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete samt kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet och en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle.

Utbildningen tar också upp hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden

Ta kontakt med oss idag, så berättar vi mer om Byggarbetsplatssamordnare BAS-U och BAS-P genom inair !

Copyright Inair AB 2018, all rights reserved | Page last changed :2017-11-15