ph4_logo
   

 
Hem Om Inair Våra Policys Våra Tjänster BAS-P och BAS-U Miljödiplomering Video om dålig luft Referensobjekt Nyttiga länkar Galleri Kontakt Tipsa en Kollega Login

   Miljodiplommiljobas.png

    

RBK.png

 svenskventilation.png

ph4_image_text

LÄNKBIBLOTEK

Här har du ett antal viktiga länkar där du kan hämta ytterligare information som belyser de områden som kan påverka vår hälsa negativt.

Straalsaekerhetsmyndigheten.gif

LÄS MER OM RADON PÅ STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS HEMSIDA

Strålsäkerhetsmyndigheten  sorterar under Miljödepartementet och har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

RIKT OCH GRÄNSVÄRDEN FÖR RADON

Kemikalieinspektionen.png

GIFTFRI MILJÖ

Riksdagen har preciserat och beslutat om nio delmål till Giftfri miljö. Vägledning till företag som tillverkar, handlar med eller använder kemiska produkter.

boverket.gifDELMÅL 7 INOM GOD BEBYGD MILJÖ

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt.

Därför ska det säkerställas att:

  • samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation,
  • radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m³ luft, och att
  • radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft.

radonguiden.pngVAD LÄTT DET VORE OM RADON VAR GRÖNT

Radon märks inte. Men det kan vara skadligt. Därför är det tur att det både är enkelt och billigt att mäta. Du kan få upp till 15 000 kr i bidrag för radonsanering. På denna webbplats finns samlat material om hur du kan mäta och åtgärda radon.

energimyndigheten.gifENERGISMART

Här är råd från Energimyndigheten som kan vara en start för dig som vill bli energismart:

Copyright Inair AB 2018, all rights reserved | Page last changed :2017-11-15