ph4_logo
   

 

   Miljodiplommiljobas.png

    

RBK.png

 svenskventilation.png

ph4_image_text

RADONMÄTNING OCH ÅTGÄRDER

Radon är ett område som ofta kommer upp till diskussion i samband med hälsorisker. Man bör inte ta allt för lätt på risken om det visar sig att man bor i ett hus med för höga radonhalter, speciellt om man är rökare.

Med relativt enkla åtgärder kan man sänka radonhalten ganska rejält.

Radon är en radioaktiv ädelgas som varken syns eller luktar och som förekommer naturligt i marken, framför allt om huset står på en berggrund av granit. Radon kan tränga upp genom marken, in i byggnader och bostäder. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial, till exempel blåbetong.

Vi på Inair har både kunnande och flerårig erfarenhet av radonmätningar och radon lösningar i flerbostadshus och villor med radongas från mark eller lättbetong. Ofta kan insatserna med framgång kombineras med energibesparande åtgärder vilket gör att din kostnad för lägre radonhalter räknas hem med en lägre elkostnad.

Vi hjälper dig med en lösning där vi sätter helheten i centrum.

RING OSS SÅ GUIDAR VI DIG MOT EN INOMHUSMILJÖ INOM GRÄNSVÄRDENA

08 - 992 992

skriv-ut.png Ladda ner vårt datablad om radon och radonmätningar här

LÄS OM STRÅLSKYDDSMYNDIGHETENS BESKRIVNING OM RADONKÄLLOR

Straalsaekerhetsmyndigheten.gif

 LÄS OM TIPS OCH RÅD FRÅN RADONGUIDEN

radonguiden-2.png

Copyright Inair AB 2018, all rights reserved | Page last changed :2017-11-15