Exempel på utförda energibesparingsprojekt åt AB Svenska Bostäder

Förskola Vanadisvägen 11, byggnadsår 1983

Fastighetsägare AB Svenska Bostäder

Förutsättningar:

2st FTX aggregat fanns i byggnaden. Ett av dessa aggregat hade varit installerat sedan byggnadsåret 1983 och innefattade en s.k. plattväxlare med låg temperaturverkningsgrad.

Projektet bestod i att ersätta det befintliga systemet med ett nytt aggregat enligt Inair standard i lågenergiutförande, dvs. EC motorer, A-klasspump, lågenergilampor i aggregat med roterande VVX.

Samtldigt monterades ledskenor i anslutningskanalerna i fläktrum i syfte att minska energiåtgången ytterligare. Manometrar för flödesvisning och mätning installerades för enkel löpande uppföljning av flöden.

Avslutningsvis monterades ny styr enligt SB standard.

Mätningar hittills visar på en reducering av energiförbrukning mellan 35 – 40 %, se graf.

Lokal, tvättstuga Crafoord väg 14

Fastighetsägare AB Svenska Bostäder

Förutsättningar:

Fastigheten innehåller studentlägenheter samt lokaler i källare. I dessa lokaliteter fanns frånluftfläktar system F för bostadslokalerna samt 1st tilluftssystem för lokaler i källare.

Projektet bestod i att byta ut tilluftsaggregatet och ersätta det med ett nytt FTX system enligt Inair standard av samma bestyckning som för             Vandisvägen 11.

Kanaler från allmänventilation för tvättstugan anslöts till systemet för att uppnå bättre en luftomsättning samt utnyttja den relativt höga värmeavgivning från maskinutrustningen vilket bidrog till en högre frånluftstemperatur till VVX.

Frånluft i delar av källaren har bottnats från husets F-system och kopplats in på det nya FTX systemet vilket bidrar till stora energibesparingseffekter. Mätningar hittills visar på besparingar mellan 15 – 22%, se graf.

 Vanadisvaegen.png

 Crafoordsvaeg.png

 

Utsikt från Crafoords väg 14

skriv-ut-7.png  LADDA NER EXEMPEL

skriv-ut-8.png  LADDA NER Graf-Vanadis

skriv-ut-9.png  LADDA NER Graf-Crafoord