Efter fläktbyte minskade elförbrukningen med över 60%

De gamla FTX-aggregaten i Svenska Bostäders områden på Ullvidevägen i Vinsta renoverades med moderna EC-fläktar från ebm-papst AB. Efter fläktbyte och injustering minskades elförbrukningen med över 60 %.

Svenska Bostäders 197 lägenheter på Ullvidevägen i Vinsta är byggda 1985. Ventilationen ombesörjs med FXT-system (mekanisk från-/tilluft med värmeväxlare). Ventilationsaggregaten är placerade på vinden i fastigheterna i därför avsedda utrymmen. Aggregaten förkommer i två storlekar, de större aggregaten betjänar 22 lägenheter och de mindre aggregaten betjänar 11 lägenheter.

 

 

Ullvidevägen i Vinsta