Objekt: Brf. Nyåsbo, Kv Bunge Uppdrag: Inventering samt energiberäkning av fastighetens ventilationssystem inom rubricerat objekt.

Beskrivning av nuvarande installation.

Samtliga lägenheter betjänas av frånluftsfläktar placerade på tak i fläktrum. Varje fläkt betjänar 1st trapphus. Totalt finns 9 st. Varvtalet på dessa är konstant. Fläktarna är utrustade med remdrift och är från fastighetens byggnadsår. Utsug i lägenheterna sker via kök samt bad. Ersättningsluft ser ut att saknas. Dvs Luftflödet som ska evakueras i lägenheterna skall också ersättas med friskluft via fönster eller dyligt . Av erhållna ritningar framgår ej detta, och besök i lägenheter har ej utförts. Varje lägenhet skall innehålla 100 m3/h totalt via bad samt kök. Denna luftmängd skall värmas upp via radiatorer eller annan värmekälla så att minst + 20 grader kan innehållas i varje lägenhet. Överstiger luftflödet det projekterade, så blir energikostnaden högre. Därmed är det viktigt att projekterade luftflöden innehålls och att installerade produkter av BRF innehavare ej avviker beträffande funktion samt luftflöde. Detta skall också kontrolleras via lagstadgad OVK. Obligatorisk ventilationskontroll som för lägenheter skall utföras.

Varje trapphus betjänas med tilluft via ett tilluftsaggregat placerat i anslutning till trapphusen. Aggregaten är utrustade med remdrivenfläkt ,uteluftsspjäll,filter samt värmebatteri. Dessa fläktar är i drift dygnet runt och skall upprätthålla temperatur samt övertryck mot lägenheterna. Beräknat luftflöde är 600 m3/h. Uppmätt flöde trots eftersatt underhåll mellan 800-1600 m3/h.

Kv-Bunge-II.jpg

Samtliga aggregat är uttjänta . Temperaturregleringen fungerar ej tillfredställande. Flera aggregat har varit inställda på +25º Detta har ändrats av oss till +16º Vi gör en beräkning enligt följande: Årskostnaden samt beräknad energiåtgång före ändring 1300 m3/h dygnet runt samtliga dagar beräknat på en årsmedeltemperatur på +5,8º Uppvärmt till +25º. Det ger ca 72.500 kWh* energipriset för fjärrvärme. Med 1:- / kWh Blir kostnaden per år 72.500:- *9 för samtliga trapphusaggregat. Detta ger 652.500:-totalt. Om vi sänker temperaturen till +16º med samma beräkning. Så ger detta en förbrukning av 38.500 kWh. Totalt för 9st aggregat blir kostnaden 346.500:- En besparing per år med 306.000 kWh.