logo-Inair.jpg                      

 REFERENSOBJEKT

  

Beteckning (fastighet): Rissnavägen Kv Yrsa,Margareta. Bromsten

Fastighetsägare: Svenska Bostäder

Byggår: 1985

Utgångsläge/Förutsättningar: Underkänd OVK. Problem med luktspridning, ljud från tilluft

Kökskåpor uttjänta. FTX aggregat med korsvärmeväxlare, remdrift med ca 45% verkningsgrad

Detta gjorde Inair: Inair presenterade ett förslag  med beräkningar utifrån Verkningsgrad på 85% via nytt aggregat med motströmsväxlare samt direktdrivna EC motorer Förslag av ljuddämpning samt montering av konstantflödesdon på tilluften i samtliga bostäder , byte av kökskåpor.

Resultat: Graf kommer!

 Tydlighet-10.jpg

           _06_dsc0183.jpg

_06_dsc0183.jpg

TILLBAKA

Bildknapp-vaenster.png