logo-Inair.jpg                      

 REFERENSOBJEKT

  

Inair-Kofoten-072-2-3.jpg

Beteckning (fastighet): Kv Kofoten Heleneborgsgatan

Fastighetsägare:Svenska Bostäder

Byggår: 1981

Utgångsläge/Förutsättningar: Luftflödena i fastighetens boytor var obalanserade. Aggregaten av typen Heatpipe växlare var uttjänta och hade låg verkningsgrad samt hade freon som kylmedium. Radialfläktar av äldre typ med remdrift.

Detta gjorde Inair:

- Genomgång och inventering i bostäder & system

- Kalkylberäkningar med olika alternativ och effekter

- Valet blev FTX aggregat med motströmsväxlare och EC motorer

- Vald lösning innebar ombyggnad av samtliga fläktrum i syfte att möjliggöra ökade forceringsflöden från de 6 nya FTX aggregaten eftersom de tidigare trånga fläktrummen varit begränsande för en effektiv ventilationslösning.

- Installationen avslutades med OVK/ Injustering

Resultat:

¼ dels elförbrukning konstaterat efter färdigställandet av byte 6st FTX aggregat. Verkningsgraden är nu mellan 75-95%

Speciella utmaningar:

Eftersom vi ville få plats med ett nytt aggregat med större växlare så vad det en utmaning att få plats med detta på en yta som redan från början var för liten. Vi ville även avlasta systemet från vissa ytor i fastigheten som tidigare varit ventilerade dygnet runt pga. att dessa varit kopplade till de tidigare aggregaten.

           _06_dsc0183.jpg

_06_dsc0183.jpg

_06_dsc0183.jpg

TILLBAKA

Bildknapp-vaenster.png