INAIR minskade energiförbrukningen med 40%

Plats: Kv Riddarsporren, Norrtullsgatan 12 A-C

Fastighetsägare: AB Svenska Bostäder

 Hamburgerbryggeriet_1885.jpg

Hamburger byggeriet grundades 1869 av den tyske bryggaren Fritz Dölling och låg då vid Luntmakargatan, där det funnits ett bryggeri sedan 1699. Produktion av öl pågick till 1970, sedan övertog Pripps i Bromma hela tillverkningen.

Svenska Bostäder tog kontakt med Inair under våren 2009. Kravställningen var tydlig, man ville göra en uppgradering av det befintliga ventilationssystemet och göra detta i kombination med energibesparande åtgärder

Fastigheten innehåller lägenheter samt lokaler innehållande Vårdcentral. Byggnadsåret för nuvarande funktion är 1978 men byggnaden är ursprungligen en del av det anrika Hamburger Bryggeriet som lades ner 1970.

Detta var förutsättningarna: Samtliga fläktar och aggregat var från byggnadsår. Ett ventilationsaggregat för lokalerna innehöll återvinningsfunktion, heatpipe med låg verkningsgrad. Övriga system saknade värmeåtervinning.

Norrtulllsgatan-2010-04-26-045J.jpgProjektet började med en inventering av samtliga ingående fläktar i systemet samt ytor som dessa servade.

Den nya lösningen designades med fokus på nuvarande verksamheter samt att det skulle vara uppdelning av systemet.

Ett förslag arbetades fram som innebar att samtliga frånluftssystem för lokalerna kopplades samman på våningsplanen och vidare till det nya FTX aggregatet med roterande värmeväxlare.

Luftflödena optimerades och anpassades till den nuvarande verksamheten.

Installationen dokumenterades med nya relationsritningar och omfattade:

  • 1st FTX aggregat med roterande VVX för vårdcentralen i 3st våningsplan
  • 1st FTX aggregat med roterande VVX för allmänna ytor . Tilluft för trapphus. Aggregatet har levererats utan shuntpaket, då frånluftsflödet är större än tilluften och verkningsgraden för den nya växlaren överstiger 85%
  • 5st nya frånluftsfläktar på tak, vind för lägenheter i 3st våningsplan Motorer i EC utförande
  • Ny kökskåpor samt spaltventiler har monterats i lägenheter.
  • 2st FTX med roterande VVX för tvättstuga samt möteslokal
  • Samtliga system har injusterats enligt nuvarande verksamhet vilket har bidragit till en stor reducering av luftflödet för fastigheten.
  • Samtliga aggregat är utrustade med ny DUC enligt SB standard samt givare för beräkning av verkningsgrad för VVX. A-klass pumpar har monterats på de nya shuntgrupperna

Graf.pngEffekten av denna installation presenteras i grafen och energibesparingen är mycket hög.

Inairs kännemärke är att initialt göra en kalkyl på den energibesparing som kan uppnås med en ombyggnad.

Denna kalkyl ligger ofta till grund för hur snabb återbetalningstiden blir och är förstås ett stort stöd för beslutsfattarna i verksamheten.

Naturligtvis görs alltid en uppföljning av utfallet.

 skriv-ut-5.png LADDA NER DETTA REFERENSOBJEKT

 skriv-ut-6.png LADDA NER GRAF & TABELL

Norrtulllsgatan-2010-04-26-012J.jpg

FTX aggregat utan eftervärme

FTX aggregat, direktdrivna fläktar med AC motor och frekvensomformare

Norrtullsgatan-2.jpg

Servicevänlighet är alltid prioriterat, detta utförande har belysning och inspektionsfönster

Även de små detaljerna är viktiga, stora skyltar talar om flöde samt flödesuttag för kontroll